روزه گرفتن از نظر علم پزشکی

روزه گرفتن از نظر علم پزشکی????
در شش روز نخست ماه مبارک رمضان:
حرارت بدن ۵/۱ درجه پایین میآید که افرادیکه دارای عفونت هستند، عفونت بدن کاهش پیدا میکند.
از روز ششم ماه مبارک رمضان تا دهم:
عفونتهای بدن دفع پیدا میکنند و همچنین کلسیم مازاد از بدن خارج میشود، معده شروع به پاکسازی میکند و مواد زائد را خارج میکند.
از روز دهم تا چهاردهم ماه مبارک رمضان:
پاکسازی سیستم عصبی و تقویت سیستم عصبی انجام میگیرد.
از روز چهاردهم تا بیست و یکم ماه مبارک رمضان:
پاکسازی عروق و قلب انجام میگیرد.
غلظت خون در این روزها پاکسازی و تخلیه میشود.
از روز بیست و یکم تا سی ام ماه مبارک رمضان:
تمامی عفونتها و مواد زائد از بدن بیرون میرود.
در پایان ماه مبارک رمضان:
با بدنی سالم و تصفیه شده از مواد زائد روبرو هستیم،
بشرط تغذیه ای صحیح در ماه رمضان...منبع: http://karvan10004.blogfa.com/